Tilmelding til
Brammingmodelbane
Senior 150 kr. / mdr.
Junior 50 kr. / mdr.
Støtte 50 kr. / mdr.
Passive 50kr. / kvatal.