Lokomotiver

 

Før i tiden skelnede man i betydelig grad mellem lokomotiver til person- og godstog, men udviklingen af diesel og elektricitet til fremdrift har muliggjort universallokomotiver, der er egnede til begge dele.

Desuden inddeler man lokomotiver i stræknings- og rangerlokomotiver. Lokomotiver til strækningskørsel er normalt større og hurtigere end rangerlokomotiver; man ønsker imidlertid at minimere mængden af rangering, og i Danmark bruges strækningslokomotiver ofte til den nødvendige rangering, ligesom rangerlokomotiver ses brugt til let strækningskørsel.

 

tilbage til DSBs rullende materiel

DSBs rullende materiel er opdelt i 4 grubber

Damplokomotiver

Diesellokomotiver

Ellokomotiver

Rangerlokomotiv