DSBs rullende materiel

 

DSB opstod endeligt i 1885 efter at staten allerede i 1880 havde overtaget driften af privatejede Det Sjællandske Jernbaneselskab hhv. i 1867 under navnet De jysk-fynske Statsbaner havde overtaget det private selskab Det Danske Jernbanedriftselskab, der havde alvorlige økonomiske problemer.

Fra 1880 til 1885 blev selskaberne drevet hver for sig.

Pr. 1. januar 1997 blev DSB endeligt ændret til et statsligt aktieselskab, med henblik på togdrift på statens spornet (infrastruktur), der fra samme dato drives af Banestyrelsen, det nuværende Banedanmark.

I 2003 solgte DSB 156,9 millioner rejser til kunderne og havde en samlet omsætning på 9,9 milliarder kroner.

 

DSBs rullende materiel er opdelt i 4 grubber

Lokomotiver

Togsæt

Persognvogne

Godsvogne